Business

未来ของการทำงาน: การทำงานระยะไกลและรูปแบบผสมกำลังจะเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ

สิ่งที่เราสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์การทำงานระยะไกลและผสมที่กำลังเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ธุรกิจในปัจจุบัน การทำงานระยะไกลและรูปแบบผสม หรือการทำงานระยะไกลและในสถานที่ต่างกัน เป็นสิ่งที่เริ่มเป็นที่นิยมในธุรกิจในช่วงหลังจากการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้บรรดาบริษัทและพนักงานต้องปรับตัวให้เข้ากับการทำงานแบบใหม่ที่เกิดขึ้น ในบทความนี้ เราจะศึกษาการเปลี่ยนแปลงนี้และพิจารณาข้อดีและความท้าทายที่ระบบการทำงานระยะไกลและรูปแบบผสมนี้นำเสนอให้กับทั้งนายจ้างและพนักงาน และเราจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสร้างนโยบายการทำงานที่มีประสิทธิภาพในบ้าน การรักษาความสมดุลในทีม และการใช้เทคโนโลยีให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น การเปลี่ยนแปลงในวิถีทางการทำงาน การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบใหญ่ในวิถีทางการทำงานขององค์กรทั่วโลก ...